Formulár na odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy
(tento formulár môžete vyplniť a odoslať v prípade, že máte ako kupujúci záujem odstúpiť od zmluvy)
__________________________________________________________________________

 

 

Príjemca:     Jozef Kočiško

  • IČO: 30619319
  • IČ DPH: SK1020772808
  • sídlo: Budovateľská 430/8, 094 31 Hanušovce nad Topľou, SR
  • zapísaný: Okresný úrad Vranov nad Topľou, Číslo živnostenského registra: 713-1870
  • email: kocisko.jozef@gmail.com
  • telefón: +421905200574
  • web: elektrokocisko.sk

(ďalej len „predávajúci“)

 

 

Týmto Vám oznamujem, že odstupujem od zmluvy na tento tovar:
a) .....................................................................................................
b) .....................................................................................................
c) .....................................................................................................

 

Dátum dodania tovaru:                         .......................................

 

Meno a priezvisko kupujúceho:             .......................................

Adresa kupujúceho:                              .......................................

Číslo objednávky: *                              .......................................
Číslo faktúry: *                                    .......................................

 
Súhlasím s vrátením peňažných prostriedkov na bankový účet číslo:**
SK..........................................


Dátum ..............

 

 

 

Podpis kupujúceho:                              ....................................... 

 

 _________________________________________________________________________ 

(*)     Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.

(**)   Číslo účtu sa uvádza v tvare IBAN. V prípade, že kupujúci uhradil platbu za tovar cez PayPal, peňažné prostriedky budú vrátené na tento účet, v prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci bude vyzvaný na oznámenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail, v prípade, že číslo účtu neuvedie peňažné prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.