O nás

Naša spoločnosť od roku 1992 poskytuje služby v oblasti elektrických, zdvíhacích a tlakových zariadení. Zameriavame sa tiež na školiace a vzdelávacie činnosti v oblasti ochrany práce. Do nášho portfólia ponuky patrí aj predaj a prenájom závesných lávok.
Vďaka kvalitným a trvalým spoluprácam, sme stabilnou spoločnosťou na trhu.
                                                                                                                                 
Medzi naše viac ako 30 ročné skúsenosti v oblasti poskytovaných služieb patrí:
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - elektrických
 • montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - zdvíhacích
 • odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických  zariadení tlakových v rozsahu vydaných oprávnení a osvedčení
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu vydaných oprávnení
 • opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích v rozsahu vydaných oprávnení a osvedčení
 • opravy, predaj a prenájom závesných lávok  
 • opravy a správa výťahov
 • elektroinštalačné práce objektov 
 • maloobchodný predaj elektroinštalačného materiálu
Intenzívne sa venujeme poskytovaniu školiacej a vzdelávacej činnosti v oblasti ochrany práce:
 • výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení tlakových
 • výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení zdvíhacích
 • výchova a vzdelávanie osôb na opravy vyhradených technických zariadení zdvíhacích

 

V prípade záujmu o naše služby, neváhajte a ozvite sa nám. Všetky kontaktné informácie o našej spoločnosti nájdete v sekcii "Kontakt".